top of page
świadectwo energetyczne 2.jpg
puzle zespół dłonie

Czyste Powietrze

Merytoryczne wsparcie - wnioski o dotacje

Jakie cztery główne rzeczy należy wziąć pod uwagę przy staraniu się o dofinansowaniu dla kompleksowej termomoderniazacji?

 1. Wybór jednej z dwóch ścieżek finasowania.

  • Prefinansowanie - najpierw należy przygotować audyt energetyczny i umowy z podwykonawcami (maksymalnie z trzema), a dopiero złożyć wniosek o dofinansowanie. Fundusz po wydaniu pozytywnej decyzji wypłaca 50% kwoty z umów podwykonawcom, wtedy podwykonawcy przystępują do realizacji prac. Po ich wykonaniu fundusz wypłaca pozostałe 50% kosztów.

  • Dofinansowanie - w tym przypadku samemu pokrywa się koszty z własnej kieszeni po zakończeniu np. etapu ocieplenia ścian składa się wniosek do funduszu o wypłatę dofinansowania. W tym przypadku możemy rozliczać faktury do 6 miesięcy wstecz. Dla obu ścieżek faktury obowiązkowo musza posiadać dane nt. adresu budynku, inwestora, użytych materiałów np. grubość styropianu, wskaźnik lambda styropianu. 

 2. ​Określenie progu dofinansowania w oparciu o dochody. W przypadku współwłasności budynku najkorzystniej, aby o dotację ubiegała się osoba o najniższych dochodach. Dopuszczana jest współwłasność w wysokości 1/6 udziału.​

 3. Wymiana istniejącego kotła na paliwo stałe na nowy kocioł określony wymogiem programu Czyste Powietrze.

 4. Spełnienie jednego z dwóch warunków:

  • redukcja o 40% wskaźnika rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku. Oznacza to, że należy tak ocieplić budynek by po termomodernizacji obliczone zapotrzebowanie na ciepło spadło o 40% w stosunku to zapotrzebowania przed termomodernizacją. W tym przypadku do wyboru jest ocieplenie przegród: ścian zewnętrznych, ścian między pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, dachu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi wejściowych. Nie wszystkie to musimy zastosować, jednak tyle, aby osiągnąć co najmniej oszczędność zapotrzebowania na ciepło o 40%. Ten warunek najczęściej udaje się osiągnąć w przypadku starych budynków.

  • zmniejszenie wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku poniżej 80kWh/(m2*rok). Ten warunek jest bardzo ciężko osiągnąć w przypadku starych budynków.  

 

Program Czyste Powietrze realizowany przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oczywiście zawiera szereg innych ważnych kwestii uzależniających zakres i poziom dotacji. Warto samodzielnie skontaktować się z Funduszem i dowiedzieć się u źródła korzystnych dla Państwa warunków przystąpienia do programu.

Tematyka związana z ociepleniem budynków, wyborem instalacji ogrzewania, cenami różnych usług jest już dostępna w formie postów w zakładce PORADY w głównym menu. 

W przypadku dalszych Państwa pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz w zakładce KONTAKT

 
bottom of page