top of page
świadectwo energetyczne 2.jpg
kalkulator żarówka budynek dokument

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Sprzedajesz lub wynajmujesz mieszkanie, dom, lokal usługowy ? 

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE
profesjonalna ocena stanu energetycznego nieruchomości

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument dostarczający informacji o efektywności energetycznej budynku lub lokalu. Określa ono roczne zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Posiadanie świadectwa jest obowiązkowe od 28 kwietnia 2023 roku (pobierz treść rozporządzenia) przy sprzedaży lub wynajmie, chyba że właściciel nie planuje takiej transakcji lub podpisał umowę najmu przed tą datą. Świadectwo to nie tylko wymóg prawny, ale też narzędzie wspierające świadome decyzje dotyczące zużycia energii. Zawiera wskaźniki energetyczne, zużycie energii, emisję CO2 i sugestie dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Pomaga właścicielom i potencjalnym nabywcom podejmować działania w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Świadectwo energetyczne wykonywane jest metodą obliczeniową, rozpoczyna się od wizji lokalnej, podczas której określa się istniejące w budynku instalacje ogrzewania, przygotowania wody użytkowej, wentylacji oraz pozostałych takie jak: klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika i inne jeśli występują.

Na potrzeby świadectwa energetycznego zalecane jest przygotowanie projektu budowlanego zawierającego rysunki rzutów kondygnacji, przekroju budynku z rozmieszczeniem pomieszczeń, grubościami ścian, informacją o materiałach użytych do budowy ścian zewnętrznych, stropów, dachów, podłóg na gruncie. W przypadkach, gdy projekt budowlany z różnych względów nie jest dostępny, wykonywane są pomiary wszystkich ogrzewanych pomieszczeń. 
Termin realizacji zwykle wynosi do trzech dni roboczych, zależnie od wielkości budynku, stopnia jego złożoności i liczby realizowanych na bieżąco innych zamówień. 

Tematyka związana z opracowywaniem świadectw energetycznych jest dostępna w formie postów w zakładce PORADY w głównym menu. 

W przypadku dalszych Państwa pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz w zakładce KONTAKT. 

 
bottom of page