top of page

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Zaktualizowano: 1 sty

Czy wiesz, że od 28 marca 2023 roku obowiązuje nowe rozporządzenie, które wprowadza obowiązek posiadania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla wielu budynków i lokali? Dziś zapoznamy Cię z tym dokumentem, dowiesz się czego ono dokładnie dotyczy i w jakich przypadkach jest obowiązkowe.rysunek techniczny na którym leży etykieta energetyczna, makieta domu i laptop


Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku?


To opracowywany metodą obliczeniową obszerny raport dotyczący efektywności energetycznej budynku, który po zakończeniu obliczeń drukowany jest w formie świadectwa ("certyfikatu"). Pierwsza strona zawiera kolorowy pasek obrazujący wielkość całkowitego, rocznego zapotrzebowania na energię przez budynek. Głónym parametrem świadectwa jest wskaźnik Ep - jest to roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w odniesieniu do metra kwadratowego jego powierzchni wyrażone w kWh/(m2·rok). Im mniejsza wartość wskaźnika Ep tym budynek ma lepsze parametry i mniejsze zapotrzebowanie na energię. Kolejne strony świadectwa zawierają podział energii ze względu na jego roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie, chłodzenie czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Ze świadectwa dowiesz się również jaka ilość energii jest tracona w wyniku wentylacji budynku.


Rozporządzenie z dnia 28 marca 2023r.


Poniżej treść rozporządzenia w wersji do pobrania:

Rozporządzenie z dn 28 marca 2023r
.pdf
Download PDF • 413KB

Publikacja rozporządzenia nałożyła obowiązek wystawiania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej od 28 marca 2023 roku zaróno dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, jak i obiektów przemysłowych.Kto musi zorganizować świadectwo, a kto jest zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa?


Obowiązkiem zorganizowania świadectwa objęci są:

- Właściciele nowo budowanych budynków o powierzchni powyżej 70m2 (świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie)

- Osoby, które planują sprzedaż budynku lub części budynku

- Osoby, które planują wynajem budynku lub części budynku

- Inwestorzy planujący modernizację termiczną budynku.


Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa?

Generalnie świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.


Ponadto z obowiązku posiadania świadectwa zwolnieni są:

- Właściciele istniejących budynków (lub lokali) wykorzystujący je "na własny użytek", tj. bez zamiaru sprzedaży lub wynajmu.

- Właściciele nowo budowanych budynków o powierzchni poniżej 70m2

- Osoby, które wynajmują budynek lub część budynku, a umowa najmu została sporządzona i podpisana przed dniem 28 marca 2023r.Jak długo ważne jest świadectwo?


Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).


Comments


bottom of page